Sponsorar

GENERALsponsor:

Hovudsponsorar:

Våre støttespelarar:

ØRSTA CAMPING


Dekkservice Volda AS

Rostset Volda

Ørsta

Ørsta

Ørsta

Volda

Ørsta

Ørsta

Ørsta

Ørsta

Ørsta

Takk til:

Tone 🤘 

Helge 🤘


Dersom fleire bedrifter eller privatpersonar ønsker å vere med å støtte Trandalrock 2020, 

nytt kontonr. 3910 57 68439 eller ta kontakt på trandalrock@gmail.com. 

Merk med NAMN/BEDRIFT.

 

Vi set stor pris på både små og store bidrag! 


Alle som støtter oss med kr. 1000,- og oppover, set vi på gjestelista til TRANDALROCK 2020!